Online objednávka

Firma / Meno a priezvisko
Sídlo / Adresa
Oprávnená osoba
Dátum zásahu
IČO
IČ DPH/DIČ
Telefón
E-Mail
Typ vozidla
Hmotnosť vozidla
Evidenčné číslo vozidla
Evidenčné číslo prípojného vozidla
Požadované služby
Miesto zásahu / naloženia
Miesto určenia / vyloženia
Žiadate poslať cenovú kalkuláciu e-mailom?
Copyright © 2023 Odťahovka A.S. Auto s.r.o. Žilina | Webdesign: JP Design